Käskkiri

Käskkiri on organisatsiooni tegevust korraldav haldusakt. Käskkirja annavad välja organisatsiooni juht ja tema asetäitjad vastavalt oma õiguspiiridele. Käskkirju antakse välja initsiatiivkorras või kõrgemal seisva õigusjõu aktide täitmiseks.

Kestvuselt on käskkiri ühekordne ja kehtib samas küsimuses uue käskkirja väljaandmiseni.

Sisu järgi (erinevatest säilitustähtaegadest tingituna) jagunevad käskkirjad:

  • Põhitegevuse käskkirjad (sisemise töökorralduse kohta);
  • Personalikäskkirjad (isikkoosseisu kohta);
  • Puhkuse käskkirjad;
  • Lähetuse käskkirjad.

Puhkuse käskkiri on õigusakt, milles fikseeritakse töötajate puhkuseaeg puhkuseliikide lõikes.

Lähetuse käskkiri on õigusakt, millega vormistatakse ametilähetus.

Käskkiri registreeritakse peale allkirjastamist vastava käskkirjaliigi registris.  Käskkirjad registreeritakse ühe asjaajamisperioodi piires. Käskkirja koopiad edastatakse vastavalt jaotuskavale ning tutvustatakse töötajale, kelle tegevust dokument puudutab vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License

Helina Prints, 2010