Liitnivelleerimine

iDevice ikoon Liitnivelleerimine

Õppematerjali eesmärk:

Muuta üliõpilastele arusaadavamaks (õpiku teksti ja joonistega võrreldes) nivelleerimise teoreetiliste teadmiste omandamine ja kujutada näitlikult nivelleerimise nii väil- kui ka kameraaltöid

Õpiväljundid:

  • tunneb nivelleerimise teoreetilisi aluseid
  • teab, kuidas teha jaamas latilugemeid ja täita väliraamatut
  • teostab väliandmete andmetöötlust
  • arvutab kõrgused side e X-punktidele ja vahepealsetele punktidele

Õpiobjekti omandamiseks kulub ca 8-10 tundi. Esmalt tuleks põhjalikult tutvuda nivelleerimise teoreetilise osaga (punktid 1-3), seejärel püüda leida vastused kordamisküsimustele ja kontrollida-võrrelda neid autori poolt pakutud vastustega (punkt 4). Nivelleerimisel teostatavad välitööd ja edasine andmetöötlus on kujundlikult („samm-sammult" edasi liikudes) esitatud punktis 5. Lõpuks on võimalik testi abil kontrollida omandatut (punkt 6) ja teostada iseseisvat liitnivelleerimiskäigu arvutust (punkt 7). Peale liitnivelleerimise teoreetilise materjali omandamist tuleks oma teadmisi kinnistada praktilise nivelleerimise läbiviimisega; esmakordselt, soovitatavalt juhendaja kaasabil.

Õppematerjali omandamiseks ei ole vajalikud eelnevad geodeesiaalased teadmised. Õpiobjektist paremat arusaamist soodustaks nivelliiri ja lati olemasolu või võimalusel nendega eelnev tutvumine. Soovitatav on omandada Tarvo Milli õpiobjekt Lihtnivelleerimine jaamas.

Autor: Raivo Ranne, Tallinna Tehnikakõrgkool

Tehniline teostaja: Andrus Rähni, Tallinna Tehnikakõrgkool


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License

Raivo Ranne, 2010