Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine

  tree

  Tagastuslogistika

  õppejõud Tiina Kalda

  koostatud: Jekaterina Ossipova

 • Teema 1

  1. Nädal: Sissejuhatus

  Tagastuslogistika e-kursus on loodud abistavaks õppevahendiks piloodina kaugõppijatele, aga seda saab kasutada ja seostada ka paljude muude Logistika kursustega.

   

  6

  Koostatud eelkõige TTK ja TTÜ logistika tudengitele, aga teretulnud ka kõik teised antud teemast huvitatud inimesed.

   

  E-kursuse eesmärgiks on olla õppematerjaliks, mis aitaks sügavamalt seletada, anda põhiteadmised tagastuslogistika mõistest, tagastuslogistika juhtimise elementidest, tagastuslogistika tegevustest, suletud ringi tarneahelate modeleerimisest.

  Hindamine: Materjali omandamist kontrollitakse testidega, ülesannetega.

 • Teema 2

  2. nädal: Tagastuslogistika definitsioon, olemus ja tähtsus tänapäeval. Tagastuslogistika tegevusvaldkonnad.

  earthgreenreduce_reuse

 • Teema 4

  6. Nädal. Suletud ringi tarneahel

  4

 • Teema 9

  Kasutatud Kirjandus:

  1. Reverse Logistics. Quantative models for Closed-Loop Supply Chains. Rommert Dekker, Moritz Fleishmann, Karl Inderfurth, Luk N. Van Wassenhove, Springer, Berlin-2004

  2. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices. Dr. Dale S. Rogers, Dr. Ronald S. Tibben-Lembke. Nevada, USA-1998 http://www.rlec.org/reverse.pdf

  3. Logistika alused. Mall Villemi, TTÜ Kirjastus, Tallinn, 2008

  4. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов. В.И.Сергеев, Л.Б.Белов, В.В. Дыбская.... И др.,, Государственный университет Высшая школа экономики, Москва: ИНФРА-М, 2004

  5. http://www.reverselogisticstrends.com

  6. http://www.rlec.org/links.htm

  7. http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/