Nädalavaade

 • Üldine


  best logo
  el sotsiaalfondi logo

  Tehnoloogia II + projekt

  5 EAP

  Sihtrühm: ehitusteaduskonna III kursuse üliõpilased
  Maht: 5 EAP
  Ainekood: E HO
  396
  Läbiviija: Aivars Alt, TTK ehitusteaduskond

  Esmalt tutvuge õpijuhisega  kus on toodud  töö korraldus ja arvestuse kujunemise loogika.

 • 4. september - 10. september

  Teema 1. Tutvumine kursusega, betoonist üldiselt

  Tegevus
  • tutvu kursuse korraldusega (Kursuse õpijuhend, ajakava) ja Moodle`i õpikeskkonnaga
  • tee postitus foorumisse enesetutvust ja ootus kursuselt

  • loe läbi raamat Betoonist ja täiendavad materjalid

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus
  • oskad nimetada betooni peamised omadused

  • omad ettekujutust, kuidas kujuneb aine arvestus

   

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.

 • 11. september - 17. september

  Teema 2. Raketised 1. osa

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata õppefilimi PERI raketistest

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad liigitada raketisi sõltuvalt materjalist ning rajatavast konstruktsioonist

  • oskad selgitada kahepoolse raketis tööpõhimõtet

  • oskad nimetada peamised tööriistad raketise töödel.

  • oskad nimetada vähemalt kümme ohutusnõuet raketise töödel.

   

   Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.

   


 • 18. september - 24. september

  Teema 3. Raketised 2.osa.


  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata veelkord õppefilimi PERI raketistest

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad nimetada koormused, mis tekkivad seina- ja lae raketistele

  • oskad nimetada raketise montaaži brigaadi koosseisud erinevate konstruktsioonide puhul

  • oskad tuua välja vähemalt viis nõuet raketise tööde vastuvõtmisel

  • oskad kasutada peamisi käemärke kraanade juhendamisel

  • orienteerud PERI raketis süsteemides

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.

 • 25. september - 1. oktoober

  Teema 4. Raketised 3.osa.

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata  õppefilimi PERI raketistest

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad kirjeldada puitraketise tööpõhimõtet postide, lagede ja seinte ehitusel

  • oskad nimetada inventaarse raketis tüüpe postide ehitiseks

  • oskad nimetada inventaarse raketise tüüpe seinte ehituseks

  • oskad nimetada inventaarse raketise tüüpe lagede ehituseks

  • orienteerud PERI raketis süsteemides

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 2. oktoober - 8. oktoober

  Teema 5. Sarrusetööd 1.osa.

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata  õppefilimi sarruse kasutamisest

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad selgitada sarruse asetust raudbetoonkonstruktsioonis

  • oskad eristada sarrust välimuse järgi

  • oskad nimetada vähemalt kümmet sarrustamise tööriista

  • oskad nimetada ja selgitada sarruse jätkamise kolme põhimõtet

  • oskad selgitada sarruse kaitsekihi moodustamise võimalusi

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 9. oktoober - 15. oktoober

  Teema 6. Sarrusetööd 2.osa.

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata  õppefilimi sarruse kasutamisest

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

   

  Tulemus

  • oskad selgitada sarruse tingmärke joonisel

  • oskad koostada sarruse spetsifikatsiooni

  • oskad arvutada parandustegurit sarruse pikkusele sarruse painutamisel 

  • oskad kirjeldada töövuugi moodustamist betoonseintes

  • oskad nimetada vähemalt viit tegurit, mida jälgida sarruse tööde vastuvõtmisel

  • oskad nimetada vähemalt kümmet ohutusnõuet sarrusetöödel

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 16. oktoober - 22. oktoober

  Teema 7. Betoneerimine. 

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid

  • vaata  videoloengut "Vead betoonitöödel"

  • vaata  betoneerimise videot

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test hiljemalt pühapäeval

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad selgitada betooni järelhoodlust talvel ja suvel

  • oskad määrata betoneerimsie brigaadide arvu seintele, postidele ja plaatidele

  • oskad nimetada vähemalt kümme ohutusnõuet betoonitöödel

  • oskad selgitada erinevate pragude teket betoonplaatides

  • oskad nimetada peamised tööriistad ja masinad betoneerimiseks

  RANGELT SOOVITUSLIK ON ALUSTADA KURSUSEPROJEKTI KOOSTAMIST

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 23. oktoober - 29. oktoober

  Teema 8. Montaažitööd, üldosa.

  Tegevus

  • loe läbi kursuse materjalid sh. tutvu tõstevahendite edasmüüja Haklift kodulehel tõstevahendite valiku ja otstarbega

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad eristada, mis on tõstevahend ja mis on tõstemehhanism

  • oskad hinnata erinevate tõstevahendite kulumisastet

  • oskad vastavalt lastile määrata sobiva tõstevahendi ja põhjendada valikut

  • oskad määrata kraana tõsteparameetrid

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 30. oktoober - 5. november

  Teema 9. Montaažitööd, erinevad konstruktsioonid, montaaži järjekord.

  Tegevus

  • loe läbi nädala teema alla paigutatud materjalid

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad nimetada ja selgitada montaažimeetode

  • oskad tuua välja vähemalt viis nõuet elementide ladustamisel

  • oskad selgitada montaaž ratastelt planeerimise põhimõtet

  • oskad nimetada õõnespaneelide minimaalsed toetuspikkused erinevatele konstruktsioonidele

  • oskad nimetada tõstevahendid monteeritavatele postidel, -õõnespaneelidele, -seintele

  NB KAUGÕPE 01.11 on rühmatöö esitamise tähtaeg

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 6. november - 12. november

  Teema 10. Montaažitööd, liited.

  Tegevus

  • loe läbi nädala teema alla paigutatud materjalid ja lisaks eelneva kahe nädala materjalid (selle nädala test on kolme nädala ulatuses)

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test  hiljemalt pühapäeval 

  Tulemus

  • oskad kasutada käemärke kraanade töö juhendamisel

  • oskad selgitada monolitriseerimsie vajalikkust

  • oskad tuua välja liidete korrosioonikaitse võimalused

  • oskad tuua vähemalt kümme ohutusnõuet montaažitöödel

  • oskad nimetada abimaterjale, mille alusel hinnata monteeritavate betoonelementide kvaliteeti

   

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 13. november - 19. november

  Teema 11. Katusetööd 1.osa.

  Tegevus

  • loe läbi nädala teema alla paigutatud materjalid

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad selgitada katusekalde ja katusekatte materjali vahelist seost

  • oskad tuua vähemalt viis erinevat katusekatte materjali näidet

  • oskad tuua vähemalt kümme nõuet katuste rajamise juures 

  • oskad eristada ohutusnõudeid erinevate katuse kõrguste puhul

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 20. november - 26. november

  Teema 12. Katusetööd 2.osa.

  NB! Eelinfo: 02.12 kell 08.30 toimub aine raames välislektori loeng. Lektoriks Eldar Allev ettevõttest Icopal. Loengusse on oodatud ka kaugõppe üliõpilased.

  Tegevus

  • loe läbi nädala teema alla paigutatud materjalid

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test  hiljemalt pühapäeval

  Tulemus

  • oskad selgitada katuse paigaldust

  • oskad selgitada kivikatuse paigaldust

  • oskad selgitada bituumen rullmaterjali paigaldust

  • NB! Oskad tuua välja vähemalt 15 tööohutusnõuet katusetöödel

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 27. november - 3. detsember

  Teema 13. Soojaisolatsioon.

  Tegevus

  • loe läbi nädala teema alla paigutatud materjalid

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  Tulemus

  • oskad nimetada vähemalt viis erinevat soojustusmaterjali

  • oskad kavandada sõrestikkonstruktsiooni soojustamist

  • oskad nimetada fassaadi täiendava soojustuse tööde koosseisu ja järjekorra

  • oskad nimetada vähemalt viis peamist eksimust soojustustöödel

   

   

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 4. detsember - 10. detsember

  Teema 14. Hüdroisolatsioon.

  NB! 02.12 kell 08.30 toimub aine raames välislektori loeng. Lektoriks Eldar Allev ettevõttest Icopal. Loengusse on oodatud ka kaugõppe üliõpilased.

  Tegevus

  • prindi välja või salvesta loengu slaidid

  • vaata videoloengut ja samal ajal täienda slaide

  • vähemalt 2 korda (teisipäev ja reede) nädalas külasta kursuse foorumit

  • kontrolli õpitut enesetestiga

  • soorita arvestuslik test  hiljemalt pühapäeval

  Tulemus

  • oskad selgitada hüdroisoleerimsie põhimõtteid uue- ja olemasoleva hoone puhul

  • oskad nimetada vähemalt viis eksimust hüdroisolatsiooni töödel

  • oskad nimetada vähemalt kolma võimalust betoonkonstruktsioonide hüdroisoleerimiseks

  • oskad loetleda niiske siseruumi hüdroisoleerimise tööd

  • oskad loetleda tööde järjekorra olemasoleva paekivimüüritise hüdroisoleerimisel

   

  Tekkinud küsimused esita nädala teemaga seotud foorumis.


 • 11. detsember - 17. detsember

  Tegevus

  • tutvu kursuseprojekti juhendiga

  • leia allolevast lähtefailist kursuseprojekti lähteandmed

  • NB töö koostamisega on rangelt soovituslik alustada peale betoonitööde teema lõppu

   

 • 18. detsember - 24. detsember