Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine

  Tiitel l.

   

  Insenerigraafika on alusaineks arvutigraafika omandamiseks.

  Peale kursuse läbimist peab üliõpilane:

  1.Tundma jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid 

  2.Oskama määrata tasapindade ja sirgete asendit ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust. 

  3.Oskama joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi. 

  4. Oskama lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi. 

  5. Oskama rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaateid, lõikeid, ristlõikeid) jooniste  lugemisel ja valmistamisel.

  6. Valdama eskiisi ja tööjooniste valmistamise tehnikat.

  7. Omama ülevaadet standarditest ja oskama käsitseda teatmematerjali. 

  8. Oskama valmistada vastavalt kehtivatele standarditele lihtsamaid jooniseid.

  9. Tundma põhilisi joonise mõõtmestamise reegleid vastavalt ISO standarditele.

  10. Oskama lugeda lihtsamaid detailide tööjooniseid ja lihtsamaid  koostejooniseid ning detailiseerida neid.

  Nende oskuste saavutamiseks peab üliõpilane omandama ainekavas ettenähtud teoreetilise materjali, lahendama nõutud harjutusülesanded ja graafilised tööd ( mis kogutakse kausta), esitama portfoolio ja sooritama auditoorse kontrolltöö.

   

 • Teema 1

  "Joonis on tehnika keel" (G. Monge). Ütlus on paikapidavust kinnitanud ka tänapäeval.

 • Teema 2

  • Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge. Fail 165.9kB документ PDF Muudetud 16.05.2017 17:16
 • Teema 3

 • Teema 4

  • Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria. Fail 819.2kB документ PDF Üles laaditud 24.05.2017 17:08
  • Tasapinna aksonomeetria Fail 241.5kB презентация PowerPoint Üles laaditud 16.05.2017 15:53
  • Keha aksonomeetria Fail 164.5kB презентация PowerPoint Üles laaditud 24.05.2017 16:55
  • KODUNE harjutusülesanne nr 13 Fail 190kB документ PDF Üles laaditud 24.05.2017 17:20
 • Teema 5

 • Teema 6

 • Teema 7

 • Teema 8

  • KUJUTISED. Lõiked, liht-, poolvaat- ja kohtlõiked Fail 1.3MB документ PDF Üles laaditud 12.06.2017 19:28
  • NÄIDE - Mudeli kaksvaate järgi kolmvaade (ÜLESANNE) Fail 50.1kB документ PDF Üles laaditud 14.06.2017 12:22
  • NÄIDE - Mudeli kaksvaate järgi kolmvaade. Lihtlõige Fail 47.4kB документ PDF Üles laaditud 14.06.2017 12:32
  • Auditoorne ülesanne: Fail 408.5kB документ PDF Üles laaditud 12.06.2017 23:52
 • Teema 9

  • NÄIDE - Mudeli isomeetrilise kujutise järgi kolmvaade (3D mudel) Fail 137.3kB Изображение (JPEG) Üles laaditud 13.06.2017 23:19
  • NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige Fail 57.2kB документ PDF Üles laaditud 13.06.2017 23:26
  • Auditoorne ülesanne Fail 358.9kB документ PDF Üles laaditud 21.06.2017 15:51
  • KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid Fail 3.5MB документ PDF Üles laaditud 15.06.2017 15:02
 • Teema 10

  • Kujutised: lisa- & kohtvaated, kohtlõige, väljatoodud element. Lihtsustused. Fail 1.4MB документ PDF Üles laaditud 20.06.2017 17:57
  • Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta Fail 2.1MB документ PDF Üles laaditud 21.06.2017 16:10
  • Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne... Fail 1.2MB презентация PowerPoint Üles laaditud 21.06.2017 16:28
  • Auditoorne ülesanne Fail 404.5kB документ PDF Üles laaditud 21.06.2017 15:55
  • KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid Fail 1.6MB документ PDF Üles laaditud 21.06.2017 16:00
 • Teema 11

  • Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked Fail 672.4kB документ PDF Üles laaditud 17.07.2017 15:53
  • Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta Fail 364.8kB документ PDF Üles laaditud 17.07.2017 16:07
  • KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid Fail 1.7MB документ PDF Üles laaditud 21.07.2017 20:00
 • Teema 12

  • Auditoorne ülesanne (T12) Fail 718.6kB документ PDF Muudetud 14.08.2017 14:09
 • Teema 13

  • Eskiis. Eskiisimise järjekord, nõuded. Keermestatud detaili eskiis, mõõtmed Fail 1011.2kB документ PDF Üles laaditud 13.08.2017 19:01
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08....01 -- TJ08....05) Joonise lugemine + NÄITED Fail 1.4MB документ PDF Üles laaditud 13.08.2017 21:42
 • Teema 14

  • AUDITOORNE ülesanne (T14) Fail 362.2kB документ PDF Üles laaditud 14.08.2017 16:29
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08) Fail 1.4MB документ PDF Üles laaditud 14.08.2017 16:40
 • Teema 15

  • Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis Fail 2MB документ PDF Üles laaditud 20.08.2017 12:42
  • Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte) Fail 5.6MB Презентация PowerPoint Üles laaditud 20.08.2017 12:50
  • KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01) Fail 1.4MB документ PDF Üles laaditud 20.08.2017 13:27
 • Teema 16