Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised mikroprotsessorite kasutamisest ning programmeerimisest. Semestri jooksul õpitakse C-keeles ning mikroprotsessorite spetsiifilist programmeerimist ning vaadeldakse ka skeemitehnikat, mille abil protsessoreid praktilistes olukordades rakendada.