Aine kuulub „Elektritehnika“ õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega. Kursuse eesmärk on:

-       anda ülevaade hoone madalpingepaigaldiste projekti eesmärkidest
-       tutvustada madalpingepaigaldiste projekteerimise aluseks olevaid normdokumente (õigusakte ja standardeid)
-       tutvustada projekti ülesehitust, selles olevate dokumentide eesmärke ja nõudeid nende vormistusele
-       tutvustada hoone valgustuse kavandamist, arvutamist ja vormistamist
-       tutvustada hoone elektrivarustuse toite-jaotusvõrgu kavandamist, arvutamist ja vormistamist
-       tutvustada lühidalt hoone nõrkvoolusüsteemide (side- ja arvutivõrgud, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, hooneautomaatika) kavandamist ja vormistamist