Aine kuulub „Elektritehnika“ õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega. Kursuse eesmärk on:

-       anda ülevaade elektrivõrkude ja -süsteemide projekti eesmärkidest
-       tutvustada elektrivõrkude ja -süsteemide projekteerimise aluseks olevaid normdokumente (õigusakte ja standardeid)
-       tutvustada projekti ülesehitust, selles olevate dokumentide eesmärke ja nõudeid nende vormistusele
-       tutvustada kesk- ja kõrgepinge (üle 1 kV) võrkude kavandamist, arvutamist ja vormistamist
-       tutvustada alajaamade kavandamist, arvutamist ja vormistamist
-       tutvustada välisvalgustuse kavandamist, arvutamist ja vormistamist