Aine üldeesmärk on anda teadmisi energiasüsteemide ökonoomika erinevatest probleemidest ning oskusi lahendada neid.