Kursuse eesmärk on anda ülevaade elektervalgustuse põhiteemadest, sh lampide ja valgustite valiku alustest, valgustusele esitatavatest nõuetest lähtuvalt keskkonna, energiasäästu ja inimtervise seisukohast.