Mõõteriistad, mõõtemeetodid ja neid iseloomustavad andmed.