Eesmärk: võimaldada rakendada ja kontrollida omandatud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas. Õpiväljund: üliõpilane - mõistab ja saab aru teoreetiliste teadmiste vajalikkusest toimetulekuks autonduse valdkonnas; - kasutab praktikumide käigus omandatud oskusi autode hoolduse ja remondi töödeks, mootorsõiduki ehitamiseks või nende tööde organiseerimiseks vastavalt praktika ülesandele.