Tutvumine elektriohutusseadusega; sellest tulenevalt elektrisüsteemi kaitse seadmete, nende ehituse ning töötamise põhimõtted. Hoone automaatika alustega tutvumine. Tutvumine elektrivarustuse süsteemi matejalide ning osadega. Elektriprojektide lugemine ning koostamise põhimõtetega tutvumine.