Kursus sisaldab katsetuste eesmärgil lisatud objekte.