Kursus elektrimaterjalide omadustest ja nende kasutamisest tehnikas ja päris elus.