E-kursus, kus käsitletakse joogi- ja reovee töötlemise protsesse ja seadmeid.