Kursus on mõeldud elektritehnikutele materjalidemaailma tutvustamiseks.