Aine läbimisel on võimalik täiendada erialaseid teadmisi  müügitööst, selle korraldusest ja majandamisest.
Kursus arendab kaubanduslikku mõtlemist ja tegutsemist ettevõtte, töötaja ja kauba seisukohalt.