Elektrontahhümeetreid käsitletakse õppeainete Geodeesia III (ERG003) ja Geodeesia IV (ERG005) raames.