Andurite olemus. Tajurite tööpõhimõte. Andurite ehituse põhimõtteid. Tööstusautomaatikas kasutatavaid andurid.
Täiturite olemus. Täiturite tööpõhimõtted. Täiturite ehituse põhimõtteid. Tööstusautomaatikas kasutatavaid täiturid.