Kursus on mõeldud 2. kursuse autotehnika üliõpilastele, nii päevastele kui kaugõppe üliõpilastele. Kursus käsitleb sisepõlemismootorite liike, töö põhimõtet, süsteeme ja allsüsteeme ning aitab üliõpilastel oma erialal inglise keeles toime tulla. Kursus lähtub lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) põhimõtetest.