1.     Aine kuuluvus, eesmärk

Aine kuulub „Elektritehnika“ õppekavasse, kuid on kohaldatav ka teiste erialadega.

Kursuse eesmärk on:

-         anda ülevaade hoone ehitusprojekti ja sealhulgas elektripaigaldise (elektrisüsteemide) projekti eesmärkidest

-         tutvustada lühidalt projekteerimise aluseks olevatest normdokumente (õigusaktide ja standardeid)

-         tutvustada lühidalt elektrisüsteemide projekteerimises kasutatavaid enamlevinud (joonestus)tarkvarasid

-         tutvustada praktilise kasutamise käigus valgustuse projekteerimise tarkvarasid DIALux ja Optiwin

-         tutvustada praktilise kasutamise käigus elektrivarustuse liinide arvutuse tarkvarasid Ecodial ja Lühisvoolud

-         tutvustada praktilise kasutamise käigus CADS Planner Electric tarkvara elektripaigaldise projekteerimiseks

-         tutvustada praktilise kasutamise käigus CADS Planner Electric tarkvara automaatika juhtimisahelate elektriskeemide projekteerimiseks

-         koostada väikehoone või hooneosa elektripaigaldise projekti algtasemel jooniseid

 

2.     Õpiväljundid

Kursuse läbinud üliõpilane omandab:

1.      algtõed elektripaigaldise (elektrisüsteemide) projekti eesmärkidest, staadiumitest ja vormistamisest

2.      üldteabe elektrisüsteemide projekteerimises kasutatavate enamlevinud tarkvarade kohta

3.      üldteabe valgustuse arvutamise tarkvarade põhilistest võimalustest

4.      üldteabe elektrivarustuse liinide arvutuse tarkvarade põhilistest võimalustest

5.      oskuse kasutada CADS Planner Electric tarkvara algtasemel installatsiooniplaanide, jaotuskeskuste ja juhtimisahelate skeemide koostamiseks