Infrastruktuuri mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction (VDC) või siis Civil Information Management (CIM) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling (BIM), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Just seetõttu kasutatakse infrastruktuuri mudelpõhist lähenemisviit samuti lühendiga BIM, kuid seda siis täpsemas sõnastuses ehk BIM for Infrastructure.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse ning hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning varahalduses.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIM-i võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

Kursus "Ehitusinfo modelleerimine (BIM) (TE/KTE)" käsitleb BIM for Infrastructure mõistet nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIM-i protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIM-i rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. Kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii eskiismudeli osatähtsust mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti staadiumisse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, kokkulangevusanalüüside loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni/animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumid, iseseisvad tööd jne).

Kursuse esmaesitlus TTK-s oli 2016/2017 kevadsemestril (16 õppenädala jooksul).