Kursus on ettenähtud majandusalaste põhiteadmiste andmiseks ME ja KME 3. ja 4. kursuse üliõpilastele.

Kursuses on esitatud põhimaterjalid kursuse iseseisvate tööde tegemiseks.