Kursus annab teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevaid andmebaase. Kursus on kõigile esmakursuslastele kohustuslik!

Siia kursusele/rubriiki hakkan ma kirjutama nõuanded õppejõududele ja üliõpilastele it vahendite paremaks kasutamiseks, kooli infosüsteemide selgitamiseks, võimaluste tutvustamiseks jne. Vajadused selginevad elust enesest.
Mõni õppejõud või üliõpilane küsib nõu, mille vastus võiks ka teisi huvitada ja saangi uue postituse teha.

smile

Siit leiab juhendmaterjale erinevate  tööde vormistamiseks.